Jumikkalan kartanon historia

Kartanon päärakennus on noin kaksi sataa vuotta vanha ja tilaan kuuluu maata noin 70 hehtaaria, josta osa on saaria Haapaselkä-nimisellä järvellä. Huomattava osa Rantasalmen kirkonkylästä on rakennettu entisille Jumikkalan maille, myös hautausmaasta huomattava osa on lohkottu Jumikkalasta Baggen suvun omistusaikana.

Jumikkala on historiallisesti arvokas kartano.  Sen alueella on toiminut triviaalikoulu vuosina 1749–1788. Kartano on toiminut myös maatilana, sotilas- ja siviilivirkatalona ja kestikievarina. Baggejen aikana kartanossa on ollut kauppa, pankki, hammaslääkärin vastaanottotila, oppilasasuntola sekä pitopalveluyritys. Kartano on myös ollut vuokrattuna Rantasalmen kunnalle kouluksi.  Kartanossa on vietetty monenlaisia juhlia ja sen pihapiirissä ja tuvassa on esitetty kesäteatteria.

Sisko Baggen, joka testamenttasi Jumikkalan kartanon Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiölle, isoisä oli ns. maakauppias. Hän osti Jumikkalan kartanon vuonna 1881. Hän harjoitti sekatavarakaupan lisäksi myös tukkukauppaa Venäjälle asti. Hän hoiti sukulaistensa kanssa useita isoja maa- ja metsätiloja. Jumikkalassa oli myös ruutikauppa. Savossa ja Karjalassa kiersi tuolloin sanonta: ”Jos et jotain Baggen kaupasta saa, niin et sitä mistään muualtakaan saa.” Sisko Baggen isä oli kauppias. Hän lopetti kaupanpidon vuonna 1939, koska ainoa lapsi, Sisko, ei halunnut kauppiaaksi, vaan hammaslääkäriksi.

ruutikauppa_jumikkala

Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiö

Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö perustettiin pankin 100 vuotta jatkuneen toiminnan kunniaksi vuonna 2003. Säätiön tarkoituksena on tukea Rantasalmen kunnan alueella tapahtuvaa virkistys,- sivistys- ja koulutustoimintaa myötävaikuttamalla ja tukemalla uimahallin saamista Rantasalmelle, myötävaikuttamalla mahdollisuuksien mukaan siihen, että lukiotasoinen koulutus säilyy Rantasalmella sekä tukemalla muita edellä mainittuja lähellä olevia toimintoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja.

Säätiö perustettiin osoituksena siitä sata vuotta jatkuneesta yhteiskuntavastuusta, mitä Rantasalmen Osuuspankki on niin hyvinä kuin huonompinakin aikoina harjoittanut. Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja ja näin jo perustamisvaiheessa haluttiin antaa mahdollisuus myös muille kuin pankille tulla mukaan kantamaan yhteiskuntavastuuta tämän säätiön kautta.

Säätiön nimi on 1.12.2015 alkaen Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiö sr.

Sisko Bagge ja Jumikkalan erikoisrahasto

Sisko Baggen (1920–2007) mielestä säätiö oli sopiva kohde osalle hänen omaisuudestaan, sillä ilman testamenttia hänen omaisuutensa olisi mennyt valtiolle. Bagge testamenttasi yli puolet lähes neljän miljoonan euron arvoisesta omaisuudestaan säätiön yhteyteen perustetulle Jumikkalan erikoisrahastolle. Tämä rahasto perustettiin syksyllä 2006 ja perustamisen yhteydessä Sisko Bagge luovutti noin 11 hehtaaria täysin hakkaamatonta metsää erikoisrahastolle. Tästä rahastosta jaettiin syksyllä 2007 jokaiselle Rantasalmen lukiossa opintonsa aloittaneelle opiskelijalle sata euroa kirjojen ostamiseen.  Tällä hetkellä Rantasalmen Virkistys- ja Sivistyssäätiön hallinnoimista varoista jaetaan jokaiselle Rantasalmen lukiossa opintonsa aloittavalle oppilaalle 200 euron apuraha kirjojen ja opiskelutarvikkeiden hankintaan ja jokaiselle ko. lukiosta valmistuvalle ylioppilaalle 500 euron stipendi.

Sisko Bagge oli koulutukseltaan hammaslääkäri. Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Jyväskylässä toimien julkishallinnon palveluksessa ja pitäen yksityisvastaanottoa. Rantasalmella hän toimi 1950-luvun alussa kouluhammaslääkärinä. Vastaanotto sijaitsi Jumikkalan kartanossa. Sisko oli kolmesti naimisissa, mutta omia lapsia hänellä ei ollut.

Jumikkalan kartano ja kukat olivat tärkeitä Baggelle. Kartanon säilyminen nähtävyytenä tuleville sukupolville ja perustetun alppiruusupuiston kukoistaminen sekä lukion säilyminen Rantasalmella ja rantasalmelaisten opiskelun tukeminen olivat hänelle tärkeitä. Näitä asioita vaalitaan erikoisrahaston varoilla.

siskobagge_patsas